Krajské sportovní svazy

Královéhradecká krajská organizace ČUS sdružuje:
  • krajské sportovní svazy s právní subjektivitou,
  • krajské sportovní svazy bez právní subjektivity
  • krajské sportovní komise

Atletika IČ 70920265

Jaroslav Němec  tel.: +420 723 255 354, e-mail: 6712.jn@seznam.cz

web: http://www.atletika.cz/clenska-sekce/kasy/kralovehradecky-kas/

Badminton

Václav Drašnar tel.: +420 606 704 342, e-mail: info@vcbas.cz

web: http://www.vcbas.cz

Basketbal

Ing. Oldřich Bartošek tel.: +420 602 185 527, e-mail: basket.vco@volny.cz

web: http://vco.cbf.cz/

Cyklistika IČ 68244347

Jan Lukeš tel.: +420 602 121 021, e-mail: jan.lukes@carla.cz

web:

Gymnastika

Ing. Soňa Staňková, tel.: +420 732 836 745, e-mail: sona.stankova@seznam.cz

web:

Fotbal IČ 70945420

Václav Andrejs, tel.: +420 777 939 977, e-mail: vandrejs@centrum.cz

web: http://www.khfotbal.cz/

Jachting

Ing. Miloš Kormunda, tel.: +420 602 494 722, e-mail: kormunda@gmail.com

web:

Jezdectví 

Alek Pejos, tel.: +420 777 826 668, e-mail: alex.pejos@seznam.cz

web: http://www.cjf.cz/oblasti/kralovehradecka/

Judo IČ 22746439

Ing. Pavel Cermánek, tel.: +420 737 281 474, e-mail: pavel.cermanek@seznam.cz

web: https://www.ksjuhk.cz/

Kanoistika

Jiří Reich, tel.: +420 732 840 036, e-mail: lmalina@tiscali.cz

web:

Karate IČ 04583639

Kamil Guzek, tel.: +420 608 744 488, e-mail: karate@spartak.cz

web: https://www.karaterec.com/cz/vcske.php

Krasobruslení

Ludmila Kuldová, tel.: +420 733 508 392, e-mail:ludmila.kuldova@seznam.cz

web:

Kuželky

Stanislav Nosek, tel.: +420 737 275 164, e-mail: stanislav.nosek@osz.org

web:

Lední hokej

Mgr. Ondřej Votroubek, tel.: +420 734 157 978, e-mail: ovotroubek@seznam.cz

web: https://kralovehradecky.ceskyhokej.cz/

Lyžování

Mgr. Blanka Sochorová, tel.: +420 777 024 166, e-mail: transski@volny.cz

web:

Moderní gymnastika

Vlasta Bajerová, tel.: +420 605 790 463, e-mail: mg.dobruska@seznam.cz

web:

Minigolf

Mgr. Petr Vlček, tel.: +420 776 136 494, e-mail: vlcek@hradebni.cz

web:

Národní házená

Ctirad Štěpánek, tel.: +420 606 541 198, e-mail: stepanek.c@tiscali.cz

web:

Nohejbal

Josef Heřmánek, tel.: +420 723 976 677, e-mail: hermanek1952@seznam.cz

web:

Orinetační běh IČ 04834186

Ing. Iva Mádlová, tel.: +420 606 546 205, e-mail: madlova@dpmhk.cz

web: http://www.vco-ob.cz/index.php

Plavání IČ 06259332

Tomáš Břeň, tel.: +420 603 828 272, e-mail: bren@lokotrutnov.cz

web: 

Sport pro všechny - Královéhradecká krajská organizace

Mgr. Zdena Horčičková, tel.: +420 605 211 891, e-mail: z.horcickova@seznam.cz

web: http://www.caspv.cz/cz/kraje-kaspv/kralovehradecka-kaspv

Stolní tenis  IČ 01289608

Jan Slavík, tel.: +420 608 609 317, e-mail: jan-slavik@seznam.cz

web:  https://www.ping-pong.cz/cast/region/6

Šachy IČ 71199705

Ing. Jaroslav Šmíd, tel.: +420 603 954 960, e-mail: jarda.smid292@gmail.com

web: https://www.khss.chess.cz

Volejbal IČ 00540285

Václav Nidrle, tel.: +420 603 346 410, e-mail: cstv.jicin@cbox.cz

web: http://hk.cvf.cz/

Zápas

František Maňásek, tel.: +420 603 226 319, e-mail: kralovehradecky@czehockey.cz

web: http://zapasvco.sweb.cz/

 

 

Svazy nesdružené v Královéhradecké krajské organizaci ČUS 

Florbal

Pavlína Marksová, tel. +420 608 822 912, e-mail: marksova@cfbu.cz

web: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/hkapa

Házená

Miloš Kastner, tel. +420 605 789 172, e-mail: telovychova@wo.cz

web: 

Hokejbal

Patrik Ticháček, tel. +420 773 781 141, e-mail: tichacek@hokejbal.cz

web: https://www.hokejbal-vychod.cz/

Horolezectví

Lubomír Beneš, tel. +420 777 200 452, e-mail: benes.lubomir@email.cz

web:

Triatlon

Mgr. Pavel Káňa, tel. +420 731 554 725, e-mail: pavel.kana@email.cz

web: