Národní sportovní agentura

Český úřad pro podporu sportu

Národní sportovní agentura je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu se sídlem v Praze. Vznikla 1. srpna 2019. Působnost agentury je vymezena zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.Národní sportovní agentura vzniká za účelem rozdělení sportu v rámci školství a mimoškolních aktivit.