Českou unii sportu dál povede Miroslav Jansta

Předseda ČUS Miroslav Jansta

Předseda ČUS Miroslav Jansta

Na 42. valné hromadě v Nymburce ve středu 26. Června volili zástupci sportovních klubů, tělovýchovných jednot a národních sportovních svazů nové vedení České unie sportu. Na pozici předsedy byl opět zvolen Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace, a to jednomyslně. Pozici jednoho ze dvou místopředsedů obhájil Marek Hájek z Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě a druhým se stal Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu. Jansta tak bude vstupovat do svého čtvrtého funkčního období v čele největšího českého sportovního spolku. Prioritou pro něj bude zřízení ministerstva sportu, navýšení státního rozpočtu pro sport nebo rekonstrukce Sportovního centra Nymburk.

 

„Bude to patrně mé poslední funkční období na pozici předsedy. ČUS je v současné době velmi sebevědomou organizací, máme za sebou jasné a viditelné výsledky s pozitivním dopadem na celý český sport. Ta ukončená takzvaná dotační kauza nás velmi posílila, jsme pravomocně osvobození – vrchní a městské soudy konstatovaly, že jsme postupovali v souladu s právem a z naší pozice jsme hájili oprávněné potřeby našich sdružených subjektů. Dál budeme usilovat o to, aby se sport, pohybové aktivity a zdravý životní staly pro náš stát konečně prioritní oblastí,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Nové vedení České unie sportu si volilo přítomných 79 delegátů sportovních klubů a tělovýchovných jednot a 59 delegátů národních sportovních svazů. Právník Miroslav Jansta vstupoval do volby jako jediný kandidát na předsedu a hlas pro něj dali všichni delegáti. „Je to silný mandát, což je výsledek naší dlouhodobé práce. Moc si toho vážím. Výkonný výbor ČUS se zdravě obměnil. Očekávám, že ČUS dostane nový náboj a energii,“ prohlásil Jansta, který je včele největšího sportovního spolku od roku 2012.

 

Jedním z nových členů výkonného výboru ČUS je volejbalista Marek Pakosta, který z pozice místopředsedy ČUS bude zastupovat sportovní svazy. „Beru to jako projev důvěry ze strany zástupců svazů. Budu se snažit řešit věci, které zajímají národní sportovní svazy a rád bych zlepšil jejich podporu,“ dodal Pakosta.

 

Dalšími novými členy výkonného výboru jsou Miroslav Schimmer, místopředseda Svazu lyžařů ČR a Jakub Tesárek, předseda Českého svazu plaveckých sportů. Pozici ve výkonném výboru uhájili Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace ČR, Libor Varhaník (předseda Českého atletického svazu), Filip Hobza (předseda České asociace amerického fotbalu), Jana Havrdová (Česká komora fitness) a Petr Ditrich (předseda České baseballové asociace). Za oblast sportovních klubů a tělovýchovných jednot přichází nově do vedení ČUS – Pavel Froněk, předseda Plzeňské sportovní unie, Jakub Lejsek předseda Královehradecké unie sportu a Jitka Hofmannová z Lounské unie sportu. Pozici místopředsedy ČUS za sportovní kluby a tělovýchovné ednoty obhájil Marek Hájek. Generálním sekretářem České unie sportu byl jmenován Jan Boháč.

 

Priorita je samostatné ministerstvo

 

Ve zprávě o činnosti bilancoval Miroslav Jansta všechna svá předchozí funkční období v čele ČUS. V tom prvním (2012 až 2016) se povedlo Českou unii sportu oddlužit po pádu Sazky a zachránit její majetek (především lyžařské areály a ČEZ Plavecký stadion Podolí nebo Sportovní centrum Nymburk). Ve druhém období (2016 – 2020) se obnovila stabilita a podmínky pro činnost celé sítě územních pracovišť – servisních center ČUS. Povedlo se navýšit státní podporu sportu na 11 miliard korun a zejména pak prosadit ustavení Národní sportovní agentury s vlastní rozpočtovou kapitolou pro sport.

 

Ve třetím náročném období mezi lety 2020 až 2024 bojovala Česká unie sportu za rozvolnění zákazů v době korovanirové pandemie, postavila se za kluby také v době energetické krize. ČUS zároveň prezentovala jasné stanovisko k ruské agresi na Ukrajině. „Důrazně jsme jednali s ministry, aby nedocházelo k výrazným škrtům v rozpočtu. V rámci státní podpory trváme na dotačním programu Můj klub, který je pro kluby naprosto klíčový. Požadujeme, aby se pravidelně vypisovala samostatná státní podpora na provoz a údržbu sportovišť,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Prioritou v následujícím období pak bude zřízení samostatného ministerstva pro sport. „Před několika lety jsme prohlásili, že Národní sportovní agentura je předstupeň ministerstva. Sport potřebuje mít svého zástupce ve vládě. Sport, pohybové aktivity a zdravý životní styl zasluhují samostatné ministerstvo, projevuje se to stále více, a budeme o tom přesvědčovat všechny politické strany,“ doplnil Miroslav Jansta, pro kterého jsou prioritou také zřízení státního fondu rozvoje sportu a možnosti příspěvkového financování. Nově byly přijaty za členy ČUS tři národní svazy, Český svaz taekwondo, Česká unie bojových umění a Česká asociace kickboxu.