Jubilanti KO ČUS

Valné hromada KO ČUS, která se konala 12. června 2024 v Hradci Králové ocenila dlouholeté funkcionáře za práci pro sport. 

Libor Šnajdr předseda KO ČUS, oceněné Lucie Balášová, Ilona Šanderová, Marek Hájek - místopředseda ČUS, oceněný Jiří Pekař

Jubilanti 2024

Jubilanti 2024