NSA - investiční výzvy 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023. U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč 
 
Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč
 
Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura
 
Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura