Členství v ČUS

SK a TJ jsou základními organizačními články České unie sportu. Právní formou jsou SK a TJ spolky s vlastní právní subjektivitou, vedená z drtivé většiny dobrovolníky, se zákonnými povinnostmi a plnou zodpovědností za svoji činnost, praktikující vlastní sport většinou prostřednictvím vyškolených dobrovolníků – cvičitelů a trenérů. Provozují sportovní činnost zejména v místech svého sídla. SK a TJ se stávají členy ČUS prostřednictvím okresních sdružení ČUS.

Jakmile bude Váš spolek (SK/TJ) zapsán ve veřejném rejstříku,
můžete podat přihlášku k dobrovolnému členství v ČUS

Přihlášku je třeba podat ČUS prostřednictvím Okresního sdružení TSUT  Trutnov.

O zásadách členství v ČUS pojednávají Stanovy ČUS.