Krajská rada

Krajská rada je výkonným orgánem Královéhradecké krajské organizace ČUS. Krajskou radu tvoří předseda a 8 členů, přičemž polovina členů krajské rady je volena samostatně na valné hromadě delegáty krajských sportovních svazů a polovina delegáty okresních sdružení ČUS. Složení krajské rady https://www.cushk.cz/khk/krajska-rada-568/

Krajská rada KO ČUS zajišťuje plnění úkolů mezi valnými hromadami. 

Krajská rada má dva místopředsedy. Jednoho za sportovní svazy a jednoho za okresní sdružení.