Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska

Trutnov

Služby pro TJ/SK

rozesílání informací všeho druhu

pomoc při psaní Žádostí  a vyúčtování dotačních programů 

pořádání školení pro TJ a SK dle legislativy

kopírovací a tiskové služby

účetní, ekonomické a daňové poradenství

poradenství při založení, skončení činnosti TJ/SK

poradenství IS ČUS (statistika, pasport, účetní výkazy)

zpracování GRANTŮ Královehradeckéhokraje a Města Trutnova

zprostředkování  tělovýchovných vyznamenání

vedení účetnictví pro sdružené TJ/SK

 
OFS TRUTNOV

Služby pro cizí subjekty

OFS Trutnov   

vedení účetnictví                  

daňové přiznání, vyúčtování pro FÚ

vyúčtování státních dotací

zajištění prostor pro komise DCK a STK a schůze VV OFS     

Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. (dále jen TSUT) je:

samostatný právní subjekt založený podle Zákona 83/90 Sb. Na území okresu sdružuje sportovní kluby a tělovýchovné jedno

ty (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS mají svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov

posláním TSUT je napomáhat rozvoji tělesné výchovy a sportu v regionu Trutnov,

působit na ekonomickou situaci sdružených subjektů,
poskytovat jim potřebný servis a hájit jejich zájmy

TSUT je samostatným právním subjektem, je politicky nezávislá a svoji činnost vyvíjí na demokratických principech

TSUT je spolek podle NOZ a podle Zákona 83/1990 Sb. 

TSUT je členem České unie sportu, respektuje jeho st
anovy - zvláště ustanovení týkající se SCS (Servisní centrum sportu) a řídí se směrnicemi ČUS.

Současně plní funkci regionálního pracoviště České unie sportu

Sídlo:  Národní 199, 541 01 Trutnov (2. patro)

  

KONTAKTY:

Bc. Veronika MÍKA VOSÁHLOVÁ, DiS (tajemník, ekonom)
+420 724 545 772,  cus.trutnov@seznam.cz

Jaroslav HAVLINA (předseda)
+420 603 203 800, j.havlina@seznam.cz 

webové stránky:  www.cushk.cz/tu

facebook: Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska

Úřední hodiny: 

pondělí až pátek  od 8.00 do 16.00 hodin 

po dohodě na telefonu 724 545 772 možno i jiný termín

Bankovní spojení: 4838601/0100  Komerční banka a.s.     

IČ: 00435813