Výkonný výbor

Výkonný výbor Okresního sdružení ČUS Náchod, z.s.

 

předsedkyně OS ČUS:  

 Hana   K o p e c k á

 

místopředseda VV OS ČUS:

 Bohuslav   B e r g r

 

Členové VV OS ČUS:

 Ing. Ladislav    J a n č í k

 Kamil    K r u n k a

 Jiří   P o d o l n í k

 Ilona   Š a n d e r o v á

Libor     Š n a j d r

 

 

Revizní komise při OS ČUS Náchod,z.s.

Jana    B i e d e r m a n o v á 

Ondřej     M r k o s

 Blanka      S m e j k a l o v á